projekční a inženýrská kancelář


    Správná cesta investiční výstavbou s našimi službami ...
průmysl   - výrobní celky
- speciální konstrukce
- studie průmyslových zón
školství + obč. vybavenost   - energetické rekonstrukce
- bezbariérové rekonstrukce škol
- domovy dětí
- domovy důchodců
doprava   - okresní a místní komunikace
- cyklostezky
- parkoviště
auto-moto   - čerpací stanice
- autoservisy a autoprodejny
- myčky aut

bydlení

  - privátní vily
- hotely a penzióny

statika

  - statické posudky
- speciální konstrukce

inženýring

  - řízení pro územní a stavební povolení
- technický dozor
- studie proveditelnosti
- nezávislé poradenství pro energetickou náročnost a udržitelnost

 impresum   info@multitechnik.cz  | 430 01 Chomutov, Na příkopech 1782  | tel +420 474 652 785  |  fax +420 474 652 774