projekční a inženýrská kancelář
 

firma   Multitechnik divize II spol. s r.o.
registrace   Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka: oddíl C, vložka 7043
vedení   Jednatel Ing. Karel Šafařík
mail: safarik@multitechnik.cz
telefon: +420 474 652 785
 
IČO
DIČ
  61326496
CZ-61326496

 home     info@multitechnik.cz  | 430 01 Chomutov, Na příkopech 1782  | t +420 474 652 785  |  f +420 474 652 774